VERDIPAPIRER

VERDIPAPIRER:


Verdipapirer er IKKE kun sedler som de private er mest vandt med...


Et Verdipapir kan være for eksempel en Kontrakt inneholdende diverse informasjoner med antatt eller fastsatt verdi signert av Ansvarlig yter å det er mange måter å kontere/plassere verditall fra Verdipapir(er) i deres Økonomisystem(er).


Verdipapirer med verditall som konteres og plasseres i Økonomisystemer er som oftest kalt <Bilag> enten det er Salgs og Kjøpsdokumenter, Kontrakter, Fakturaer eller lignende.


Det som er aller viktigst når dere håndterer Bilag som Verdipapirer i deres Økonomisystemer i deres Bedrift(er), Firma(er), Foratak og eller Konsern(er) er at dere Validerer verdiene med tanke på Kilde(r), opphavsretter m.m. å dersom det eventuelt foreligger etter plassering og kontering i deres Økonomisystem(er) verdier som benyttes UTEN at dere har dokumentert rett til å bruke de aktuelle verdiene i tilknytning til deres Banksystem(er), så vil tradisjonell Revisjon i deres systemer komme til å stille dere til rette for Verdiene, så dere må stå for deres autoriteter vedrørende deres verdier å dersom dere plasserer å benytter verditall UTEN at det er på sin rette plass, så vil naturligvis de av dere som misbruker feilplasserte verdier komme til å bli Straffedømt for nettopp de feilene dere eventuelt har gjort dersom og uten å ha noen andre enn dere selv å skylde på.200 ÅRS JUBILE PÅ NORGES-BANK VAR PÅ TIRSDAG DEN 14 JUNI 2016


© 2006-2021 - Norgesbanken Sentralnettbank

Eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør www.nasjonalministeren.no

TELENETTET org: 991027335

NORDISK DATASENTER org: 995004461

FATCA ID: ZU53ZT.00007

---------------------------------------------------------------------------

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

www.firmaregisteret.no