VERDI

E-PENGE HVELVET I NORGESBANKEN SENTRALNETTBANK:


Microsoft Money Plus Sunset:

År: 2006-2019:

Dato: 16.03.2019 ¤ Kr.19.629.001.000,- (19 Mrd) NOK (25.870 stk. MMPS)

-------------------------

Oxyd HSD (Helse og Sosial Departement)

År 2010-2019:

62,1 Mrd NOK

---------------------

INKASSOSELSKAPET

År: 2010-2019

Frigjort 17.520 Boliger i Norge.

Total Verdi til Utlån og Innarbeidelser:

42,048 Mrd NOK

----------------------

Forbruk for 29 enheter for år 2019: Kr.39.231.032,- NOK

----------------------

TOTAL FORMUE (Total Business Assets) DATO/DATE: 16.03.2019 Kr.125.442.512.000,- (125,4 MRD NOK)

===============================


EN DEL PÅ FORKLARINGEN ER:

Norgesbanken Sentralnettbank har levert Microsoft Money Plus Sunset systemer helt siden år 2006 å vi er nå oppe i 25.870 stk. MMPS systemer satt i drift!


Verdien som dere vet er 40.000 NOK per år per system i drift å disse verdiene hentes fra en post i Statsbudsjettet relatert til Lønnsøkninger, så vit at MMPS systemene som er kostnadsfrie for Bedriftene våre leveres som en Kompensasjon for økninger på lønn å vi holder NØYE oversikt, så må dere også vite at de verdiene vi posterer/konterer som positiv verdi i Hovedboken i Norgesbanken Sentralnettbank relatert til MMPS systemer i drift finansierer blant annet Boligobligasjoner som dere burde vite selges for 150 og 300 tusen NOK for enten 1 eller 2 millioner i Takstrabatt på boligene å det medfølger en Hovedsaklig regel relatert til Obligasjonene at dersom boligen som er kjøpt med en slik Obligasjon skal selges videre, så KREVES det å vi holder oversikt, det kreves at MINIMUM 50% på den besparte verdien ved kjøpet videreføres neste kjøper å dersom det finner sted at eventuelle oppgraderinger (Oppussing etc.) på boligene som kjøpes med Obligasjon fra NORGESBANKEN skjer, så kan og vil Autorisert Takstmann komme å gjøre sin verdivurdering å da kommer oppgradering på Boligen til å la Takstmannen godkjenne en viss økning på taksten å Takstmann SKAL informeres om at boligen er kjøpt med Obligasjon fra NORGESBANKEN eller en av Norgesbankens avdelinger samt at det skal informeres Takstmann hvilken pris ditt kjøp var pålydende inkludert fratrekket på takstrabatten fra Boligobligasjonen å følges ikke disse reglene, så er maksimum straff og det skal være at boligeieren(e) blir belastet for den verdien som ble bespart ved sitt kjøp med Obligasjon fra Norgesbanken, men kun dersom vår såkalte Takstlov eventuelt IKKE følges.

----------------------

Firmaer i Norgesbanken Sentralnettbank er registrert i www.firmaregisteret.no


200 ÅRS JUBILE PÅ NORGES-BANK VAR PÅ TIRSDAG DEN 14 JUNI 2016


© 2006-2021 - Norgesbanken Sentralnettbank

Eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør www.nasjonalministeren.no

TELENETTET org: 991027335

NORDISK DATASENTER org: 995004461

FATCA ID: ZU53ZT.00007

---------------------------------------------------------------------------

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

www.firmaregisteret.no