SWIFT

SWIFT:


Modulen dere trenger når dere skal ha SWIFT funksjonalitet med AS2/EDI (Electronic Data Interchange) i deres Økonomisystem enten det er Finans Institusjon, tradisjonell Bank eller Interbank heter Microsoft BizTalk Server å den selges for kr.1465,- per serverinstans i www.nordiskdatasenter.no


Etter ønske og avtale mellom oss i Norgesbanken Sentralnettbank og dere som eventuelt er kvalifiserte til å drive Interbank evt. å Eie deres avdeling med Interbank, vi kan opprette egen Internasjonal SWIFT registrering med f.eks. kontoserien (NA.xxxx.xx.xxxxx) å da er det pris etter avtale.


Greit å vite:

Eksempelvis det fellesregisteret over Foretak, Bedrifter og Enheter generelt som kjent i Brreg.no (Brønnøysund registrene) så er det i Interbankers register benyttet det som kalles Organisasjons numre ofte som Hovedkonti for Enhetene dere enten tjenesteyter økonomi for og eller drifter og eller eier, så for eksempel i MMPS (Microsoft Money Plus Sunset) som er det Engelskamerikanske Hovedboksystemet som fungerer OPTIMALT for å føre økonomi for flere enheter samtidig sånn at man fører inn Landskoden og Orgnummeret lokalt som f.eks. NO.xxx.xxx.xxx som Foretak med eks. NO.xxx.xxx.xxx som Bedrift.


Vi har ALLE systemkomponenter dere vil få bruk for til salgs i www.nordiskdatasenter.no

å det betyr at dere kan utvide fra å kun drifte økonomi i egne selskaper til å drive/eie Interbank etc. med praktisk talt administrasjon og Økonomi for alle dere har avtale med.


En Kongelig på 1800 tallet i Norge hadde Firmaregisteret som sitt eget tett inntil hjertet FØR fellesregisteret i Brønnøysund oppstod, så Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør (MEG) har vært inne i NCR å hentet ut å satt liv i den gamle igjen lokalt å den er publisert på www.firmaregisteret.no der blant annet Skatteoppkreveren og Bankvesenet har vært i flere titalls generasjoner nå med ny look som dere kan se på selv, enkel og grei!


Siden vi er inne på temaet her nå, så mener jeg ikke å være frekk, jeg bare nevner en annen Historisk minnesbyrde jeg husker fra 1800 tallet, det var da jeg sa: Håkon, Olav, Harald: Dere får Slottet som ett plaster på såret siden det er dere som mister håret! Jeg gikk LITT lei på å rundpule kjerringer inne på Kvinneslottet mellom Det Offentlige Slottet og Ambassaden å jeg husker da jeg trodde jeg var "KUL" fordi jeg fikk 1980 kroner per spermadonasjon i NY versjon (Den jeg er NÅ) å så måtte jeg betale ut det samme beløpet hver måned i Barnetrygt til de Gravidiserte, så jeg måtte gjøre en liten strek i regningen da ENGANGS inntekt på 1980 per barn skulle ut 12 ganger i året i perioden 0 til 18 år som tilsvarer kr.1980,- per barn inn og kr.427.680,- per barn UT. Men, men... ALT ok!

200 ÅRS JUBILE PÅ NORGES-BANK VAR PÅ TIRSDAG DEN 14 JUNI 2016


© 2006-2021 - Norgesbanken Sentralnettbank

Eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør www.nasjonalministeren.no

TELENETTET org: 991027335

NORDISK DATASENTER org: 995004461

FATCA ID: ZU53ZT.00007

---------------------------------------------------------------------------

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

www.firmaregisteret.no