KOMMER

VI KOMMER MED:


HUSLÅN UTEN RENTE

Egenkapital på 25.000 NOK per million som lånes UTEN rente over et tidsrom som avtales.


FORRETNINGSPLAN TIL GODKJENNING

Norgesbanken Sentralnettbank kan godkjenne Forretningsplaner og evt. innvilge noe kapital.


BOLIGOBLIGASJON (1M)

Har du 150.000 NOK i kapital, så får du 1 million NOK i takstrabatt på Bolig. *Takstlov følger.


BOLIGOBLIGASJON (2M)

Har du  300.000 NOK i kapital, så får du 2 millioner NOK i takstrabatt på Bolig. *Takstlov følger.


*Vedrørende Takstlov for Obligasjoner, så dreier det seg hovedsaklig om at de som benytter en Obligasjon til å kjøpe bolig med Takstrabatt på enten 1 eller 2 millioner må finne seg i at dersom den kjøpte boligen skal selges videre, så skal minimum 50% på det besparte beløpet videreføres til den neste kjøperen.

200 ÅRS JUBILE PÅ NORGES-BANK VAR PÅ TIRSDAG DEN 14 JUNI 2016


© 2006-2021 - Norgesbanken Sentralnettbank

Eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør www.nasjonalministeren.no

TELENETTET org: 991027335

NORDISK DATASENTER org: 995004461

FATCA ID: ZU53ZT.00007

---------------------------------------------------------------------------

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

www.firmaregisteret.no