BONDS

BONDS / BOLIGOBLIGASJONER:


Bonds er et Engelskamerikansk begrep for det som på Norsk heter Obligasjoner å det vi informerer om her er at Microsoft Money Plus Sunset (MMPS) systemene dere fra forsiden på denne indeksen kan laste ned kostnadsfritt har opplegg og funksjoner integrert for å engasjere seg i omsetning på Obligasjoner, så her er det opp til dere (Bedrifter) å lære dere hvordan dere bruker systemene ved å gå igjennom funksjonalitetene å gjøre dere ordentlig kjent med systemenes kvalifikasjoner før dere henvender dere enten til deres lokalbank ELLER Norgesbanken Sentralnettbank direkte som eventuelt vil støtte dere på den type tjenester å det vil snart bli satt en standard for generelle regler tilknyttet forhandlinger på Bonds (Obligasjoner) å naturligvis vil det være en gevinst for dere som er eller blir kompatible / kvalifiserte til å drive handel med slike finansinstrumenter, så dette er en på flere ting som det er muligheter for å tjene seg verdier på i avtale med deres lokalbank eller Norgesbanken Sentralnettbank direkte.

200 ÅRS JUBILE PÅ NORGES-BANK VAR PÅ TIRSDAG DEN 14 JUNI 2016


© 2006-2021 - Norgesbanken Sentralnettbank

Eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør www.nasjonalministeren.no

TELENETTET org: 991027335

NORDISK DATASENTER org: 995004461

FATCA ID: ZU53ZT.00007

---------------------------------------------------------------------------

<<The Royal Norwegian Business Entity Registry>>

www.firmaregisteret.no